Politica de confidențialitate

  • Politica de confidențialitate

Ultima actualizare la: iulie, 2022

INFORMAȚII GENERALE
Înainte de a utiliza site-ul ajvpscs.eu sau de a comanda produsele noastre, vă recomandăm să citiți cu atenție această politică pentru a înțelege cum vă sunt prelucrate datele cu caracter personal și care sunt drepturile dumneavoastră ca utilizator al platformei.

Această politică de confidențialitate descrie ce tipuri de date cu caracter personal sunt prelucrate, cum sunt acestea utilizate, care sunt opțiunile dumneavoastră în legătură cu aceste prelucrări, precum și modul în care noi vom respecta drepturile pe care le aveți în calitate de persoană vizată, conform legislației privind protecția datelor cu caracter personal, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 ("GDPR").

OPERATORUL DATELOR DUMNEAVOASTRĂ
AJVPS Caraș-Severin, entitate juridică, cu sediul social în Str. I. L. Caragiale, Nr. 1-2, Reșița, 320003, Caraș-Severin, România cu numărul de înregistrare la Registrul Comerțului și CUI , în calitate de operator economic, dorește să vă informeze despre prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în contextul unor operațiuni referitoare la furnizarea produselor către clienți.

CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE
Date pe care le furnizați în mod direct

În general, colectăm datele cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți.

Informațiile pe care ni le furnizați la crearea ofertei de preț sau pentru cererea de ofertă.
Informații pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră şi AJVPS Caraș-Severin, respectiv pentru preluarea, validarea şi facturarea produselor comandate. Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru furnizarea produselor comandate prin intermediul platformei ajvpscs.eu, inclusiv a obligațiilor de materie fiscală.
Informațiile pe care ni le furnizați în scopul de a vă abona la notificările prin e-mail și/sau buletine de știri (inclusiv numele și adresa dvs. de e-mail).
Informațiile conținute în sau legate de orice comunicare pe care ne-o trimiteți sau pe care le introduceți în formularele de pe site (inclusiv corespondența cu noi, conținutul comunicării și datele asociate cu comunicarea).
Informațiile pe care le furnizați atunci când achiziționați produsele de pe site-ul nostru.
Publicații, bloguri, opinii, comentarii etc.
Date colectate sau generate de noi ca urmare a interacțiunii dumneavoastră cu site-ul nostru

În plus față de informațiile personale sistemele noastre colectează în mod automat o serie de informații anonime care ne ajută să înțelegem mai bine cum este folosit ajvpscs.eu și cum putem să ne îmbunătățim serviciile. Aceste date includ adresa de IP a computerului cu care accesați platforma noastră, locația geografică, tipul și versiunea browserului, sistemul de operare, sursă de recomandare, durata vizitei, vizualizările de pagină și căile de navigare ale site-ului.

Comunicare prin funcția de chat de pe platforma noastră

Când utilizați funcția de Whatsapp Chat de pe ajvpscs.eu pentru a comunica cu noi, pentru a ne solicita informații relevante despre produsele furnizate, colectăm informațiile pe care alegeți să le oferiți prin intermediul acestei funcții.

Contacte profesionale ale reprezentanților legali, persoanelor de contact sau angajaților partenerilor, clienților, furnizorilor de servicii. Mai concret, datele profesionale prelucrate fac trimitere la: nume, prenume, denumire funcție, număr de telefon, adresa de email.

Alte informații pe care ni le furnizați prin corespondența cu noi prin telefon, e-mail sau în orice altă modalitate, inclusiv, dacă este cazul, chestionare completate anterior, filmărilor sau interviuri telefonice, precum și orice alte date personale pe care ați ales să ni le trimiteți.

De asemenea, utilizăm module cookie și tehnologii similare pentru a vă recunoaște pe dumneavoastră și dispozitivele care vă aparțin. De asemenea, permitem altor persoane să utilizeze module cookie. Modul în care utilizăm aceste tehnologii sunt descrise în Politica de Cookies.

Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit vârstă de 16 ani.

SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Utilizarea datelor cu caracter personal va fi efectuată doar în conformitate cu reglementările legale în vigoare în legătură cu protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru scopurile detaliate în prezentul document are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

Noi prelucrăm informațiile de mai sus pentru a ne îmbunătăți serviciile și din cauza interesului nostru legitim de a preveni fraudă.

Bearings Services poate colecta de la dumneavoastră date cu caracter personal, dar numai cu acordul dumneavoastră și dacă ni le furnizați voluntar.

Folosim datele cu caracter personal colectate în următoarele scopuri:

Pentru a ne asigura că pagina web este relevantă nevoilor dumneavoastră.
Pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, SMS) de mesaje comerciale privind produsele oferite de noi, prin intermediul site-ului sau după caz, a Newsletter-ului.
Pentru a ne ajută să creăm și să publicăm conținutul cel mai relevant pentru dumneavoastră.
Pentru a asigura accesul la secțiuni cu acces limitat ale site-ului.
Pentru a vă oferi un serviciu performant de asistență pentru client.
Societatea AJVPS Caraș-Severin colectează informații prin intermediul propriei platforme și le prelucrează în date statistice despre ce pagini accesați cel mai des, inclusiv adresa de IP de la care site-ul este vizitat. ajvpscs.eu poate folosi cookies, stocând temporar date cu caracter personal în următoarele scopuri:

Pentru a îmbunătăți securitatea accesului.
Pentru a îmbunătăți uzabilitatea și a vă furniza un serviciu cât mai bun. 
STOCAREA DATELOR PERSONALE
Datele dumneavoastră personale pot fi stocate pe:

serverul companiei Contabo care asigură găzduirea site-ului ajvpscs.eu
computerele și unitățile externe de arhivare de date, cu care administrează site-ul ajvpscs.eu
serverele criptate ale furnizorului de arhivă digitală Dropbox și / sau Google Drive.
DURATA PRELUCRĂRII DATELOR PERSONALE
Societatea AJVPS Caraș-Severin va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior, conform obligaţiilor legale care revin în atribuțiile societății comerciale.

CUM FOLOSIM DATELE PERSONALE
AJVPS Caraș-Severin folosește datele personale doar în urma acordului dumneavoastră exprimat voluntar și clar și în funcție de natura lor.

Tipurile de date pe care le colectăm și cum le folosim ulterior:

Adresa de email

În cazul în care ne-ați furnizat adresa de email, o vom folosi pentru a vă trimite emailuri de informare cu privire la produsele noastre, dar și la articolele și resursele pe care le publicăm periodic pe acest site.

Prenumele și numele

În cazul în care ne-ați furnizat prenumele și numele dumneavoastră, folosim aceste date în scopul facturării produselor pe care le-ați comandat, pentru a încheia contractul de colaborare sau după caz, pentru a personaliza email-urile pe care le primiți de la noi.

Numărul de telefon

În cazul în care ne-ați furnizat numărul de telefon, folosim aceste date pentru a vă putea contacta rapid,  în scopul informării eficiente asupra furnizării tipurilor de produse de care sunteți interesați sau pentru a vă ghida în alegerea produsului necesar.

Numele companiei

În cazul în care ne-ați furnizat numele companiei pentru care lucrați sau pe care o administrați, folosim aceste date astfel:

în scopul facturării de produse sau pentru a încheia contractul de colaborare cu respectivă companie;
toate documentele în care trebuie stipulată participarea sau implicarea dumneavoastră, ori a unuia dintre angajații respectivei companii.
Datele de facturare

În cazul în care ne-ați furnizat datele de facturare, folosim aceste date pentru a încheia contractul de colaborare și întocmirea facturilor fiscale.

Societatea comercială AJVPS Caraș-Severin se angajează să nu transmită datele furnizate de utilizatorii site-ului către terți și să le folosească numai în scopul comunicării cu clienții săi, al informării acestora cu privire la funcționarea site-ului sau a ofertelor acestuia.

Scopul colectării datelor este: Înscrierea acestor date în documentele fiscale emise de societate conform legii și informarea dumneavoastră. Sunteți obligat să furnizați datele, acestea fiind necesare pentru a putea fi contactat, pentru a putea fi emise documentele tranzacției și pentru a va putea fi livrată comandă. Refuzul dumneavoastră duce la imposibilitatea procesării comenzii. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate în parte companiei de curierat care livrează produsele.

DESTINATARII DATELE CU CARACTER PERSONAL
Nu vom vinde niciodată datele dumneavoastră personale.
Nu vom transfera sau furniza aceste date către terți fără un acord explicit din partea dumneavoastră, cu excepția situaților în care suntem obligați de legile în vigoare sau organele de control ale Statului. (Ex. Procuratură, Judecătorie, Poliție, Organele fiscale și procesare de date autorizate de Statul Român sau Consiliul Europei etc.)
Nu vom transfera datele clienților cu caracter personal în afara țării către state din Uniunea Europeană, fără un acord din partea acestora.
DEZVĂLUIREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
AJVPS Caraș-Severin nu își asumă nici o responsabilitate financiară, morală și de nici o natură în urma accesării prin fraudă de către persoane neautorizate, viruși informatici sau atacuri cibernetice a:

serverelor, computerelor, dispozitivelor care găzduiesc datele dumneavoastră personale;
bazelor de date aparținând colaboratorilor externi cu care uneori suntem nevoiți să colaborăm.
Dacă sesizăm apariția unei situații de fraudă sau atac informatic asupra arhivelor electronice unde sunt stocate datele dumneavostră personale, conform legii vom înștiința  în maxim 72 de ore de la descoperirea breșei de securitate,  Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, organul competent al Statului Român autorizat pentru gestionarea unor asemenea incidente.

Putem dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal către entitățile și/sau persoanele împuternicite de noi implicate în furnizarea produselor, inclusiv în furnizarea comunicărilor comerciale.

De asemenea, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi dezvăluite terților furnizori de Cookies și tehnologii similare, conform celor descrise în Politicia Cookies. În aceste situații, datele dumneavoastră cu caracter personal colectate prin intermediul cookies / tehnologiilor similare ar putea fi transferate unor state terțe (i.e. din afara Uniunii Europene) cărora nu li s-a recunoscut un nivel de protecție adecvat.

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE
Utilizatorii acestui site trebuie să știe că începând cu  25 mai 2018 colectarea și prelucrarea datelor cu  caracter personal se va face respectând noul Regulament al UE privind protecţia datelor personale (2016/679) cu aplicare directă în toate statele UE.

Orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor sale personale. Acest drept poate fi anulat pentru anumite situații prevăzute de lege. Astfel, dreptul la opunerea prelucrării datelor personale, nu poate fi exercitat dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu așa cum este prevăzut de lege.

Conform legii, vă sunt recunoscute următoarele drepturi în calitate de persoană vizată:

Dreptul de acces - permite persoanei vizate să obțină de la AJVPS Caraș-Severin o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la alte informații utile.

Dreptul de a corecta datele - puteți să ne solicitați  să modificăm datele dumneavoastră personale incorecte ori, după caz, completarea datelor care sunt incomplete.

Dreptul la ștergere - puteți solicita ștergerea datelor personale în următoarele situații:

acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat și le prelucrăm;
v-ați retras consimțământul pentru prelucrarea datelor și noi nu le mai putem prelucra pe alte temeiuri legale;
datele sunt prelucrate contrar legii;
datele trebuie șterse conform legislației relevante.
Dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrare, atunci când prelucrarea are la bază consimțământul, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate până în momentul respectiv.

Dreptul de opoziție - din motive legate de situația particulară în care vă aflați, atunci când prelucrarea se întemeiază pe interes legitim, precum și de a vă opune, în orice moment, prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri.

Restricționare - în anumite condiții puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră personale.

Dreptul la portabilitatea datelor - în măsură în care prelucrăm datele prin mijloace automate, puteți să ne solicitați, în condițiile legii, să furnizăm datele dumneavoastră într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automat. Dacă ne solicitați acest lucru, putem să transmitem datele dumneavoastră unei alte entități, dacă este posibil din punct de vedere tehnic.

Dreptul de a depune o plângere în fața autorității Naționale de supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată competente.

ACCEPTAREA PREZENTEI POLITICI DE CONFIDENȚIALITATE
Prin accesarea și utilizarea site-ului ajvpscs.eu, datele dumneavoastră cu caracter personal și orice alte informații furnizate pot fi prelucrate și utilizate de AJVPS Caraș-Severin în orice activități și scopuri referitoare la marketing, telecomunicații, cât și în scopul realizării unui interes legitim al societății comerciale, pentru constituire de baze de date și utilizarea acestora.

De asemenea, prin accesarea și utilizarea site-ului îți exprimi consimțământul pentru primirea apelurilor, SMS-urilor sau E-mail-urilor pentru promovarea produselor oferite de și/sau prin intermediul platformei ajvpscs.eu. Dacă nu sunteți de acord cu condițiile de utilizare ale site-ului și a datelor cu caracter personal de către AJVPS Caraș-Severin, aveți dreptul de a nu mai utiliza acest site.

ACTUALIZAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL
În situația în care, datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat suferă modificări sau dacă luați cunoștință de faptul că deținem orice date cu caracter personal incorecte cu privire la dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la ajvpscs@yahoo.com.

Nu vom fi răspunzători pentru nici o pierdere decurgând din date cu caracter personal incorecte, neautentice, insuficiente sau incomplete pe care ni le furnizați.

Pentru mai multe informații consultați pagina Politicii de Cookie-uri și pagina cu Termeni și Condiții de utilizare a acestei platforme.

AJVPS Caraș-Severin folosește COOKIES

Făcând clic pe „Da, accept” sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor instalate pe site. Acestea sunt folosite pentru a vă oferi cea mai bună experiență de navigare posibilă.

Detalii